Image

Алелопатичний вплив Аmbrosia artemisiifolia L. на ріст, розвиток, продуктивність Triticum aestivum L. сортів української селекції

Опис:

Дослідницький проєкт є комплексним дослідженням алелопатичного впливу амброзії полинолистої на пшеницю м’яку озиму сортів української селекції. Особливу небезпеку становить карантинний бур’ян амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.). Рослина, як частина фітоценозу, вступає у взаємний вплив з іншими видами, що також входять до його складу. Зумовлює виділення кожною особиною в навколишнє середовище біологічно активних речовин, що пригнічують ріст та розвиток інших рослин – таке явище називають алелопатією. Через негативну людську діяльність збільшуються викиди вуглекислого газу, що призводить до виділення у 1,5-4 рази більше основних терпенових сполук у навколишнє середовище, котрі є специфічними метаболітами адвентивного виду. Вони підсилюють алелопатичні властивості амброзії у навколишньому середовищі. Саме ці фактори зумовлюють актуальність теми даної роботи. Нами визначено, що A. аrtemisiifolia впливає на ріст, розвиток та продуктивність пшениці м’якої озимої, завдаючи певних збитків агропідприємствам, однак виявлено, що найменший вплив A. аrtemisiifolia припадає на сорт «Царичанка».

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Володавчик Владлен Едуардович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Агрономія

Область: Полтавська область