Image

Ленд-ліз як фактор перемоги Антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні

Опис:

Робота присвячена ленд-лізу як формі військово-економічної допомоги, у першу чергу з боку США, країнам-союзникам у роки Другої світової війни. Проаналізовано правову основу ленд-лізу, його військовий та економічний зміст. Здійснено аналіз джерельно-історіографічної бази проблеми, визначено різні підходи до оцінки програми ленд-лізу в західній, радянській, російській та вітчизняній історичній науці. Визначено роль і значення ленд-лізу для перемоги Антигітлерівської коаліції над країнами Вісі. Особливу увагу приділено необхідності даної військової допомоги для СРСР, що всіляко применшувалася або замовчувалася радянською історіографією.Розглянуто механізм реалізації ленд-лізу, визначено його етапи, географію, номенклатуру поставок та головні шляхи доставки країнам-отримувачам. Узагальнену інформацію з історичних, економічних, організаційних, логістичних та інших аспектів ленд-лізу відображено у змістовних додатках.

Навчальний заклад: Київський національний лінгвістичний університет

Автор: Ворон Анастасія Миколаївна

Відділення: Історії

Секція: Всесвітня історія

Область: Кіровоградська область