Image

Соціальна адаптація української молоді щодо ціннісних орієнтацій європейського культурного середовища

Опис:

Проаналізувавши існуючі дослідження, ми дійшли висновку, що більшість з них вивчають процес соціальної та культурної адаптації молодих людей, як об'єкт впливу суспільства та держави.Вивчення та компаративний аналіз існуючих соціологічних досліджень ціннісних орієнтацій українців та європейців показав наступні результати: українці мають, як спільні ціннісні риси з європейцями, так і суттєво відмінні. Це пояснюється ходом історії та сучасними викликами, які стоять перед країнами.Ми провели власне дослідження настроїв старшокласників Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату методом включного спостереження та опитування шляхом анкетування. Використавши причинно-наслідковий метод, ми намагалися пояснити певні відхилення відповідей ліцеїстів від загальноукраїнських досліджень.На основі зібраного матеріалу нами були змодельовані заходи, які сприятимуть процесу активної адаптації молодого покоління, можливості виступити в якості суб’єкта творення нової парадигми українського культурного середовища.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Ванін Юрій Костянтинович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Соціологія

Область: Кіровоградська область