Image

Вивчення структури генів стійкості проти збудника борошнистої роси пшениці м'якої

Опис:

Останнім часом на фоні подорожчання фунгіцидних препаратів, з одного боку, і екологічної кризи біосфери, з іншого боку, особливого значення набуває пошук нових ефективних методів захисту сільськогосподарських культур від захворювань. В роботі досліджено генотипи пшениці м’якої, що характеризуються стійкістю проти кількох збудників одночасно, а тому мають особливу цінність як донори групової стійкості. Сортам пшениці м’якої притаманна значна мінливість, отже виділені раніше гени з часом видозмінюються і, відповідно втрачають свою резистентність до збудників хвороб, тому дослідження є актуальними. Робота по виділенню генів пшениці м’якої була проведена згідно методики ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція). Дослідження генів стійкості до хвороб, спричинюваних факультативними грибними патогенами є необхідними для сортів української селекції. Успішний розвиток селекційної роботи у цьому напрямку неможливий без використання генофонду стійких форм. Проста констанція фактів про стійкість того чи іншого сорту не може бути достатнім обгрунтуванням для його використання в селекційному процесі як джерела генів стійкості.

Навчальний заклад: Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автор: Непомняща Марія Миколаївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Київська область