Image

Зміна видового складу рослинності степової зони під впливом антропогенної діяльності

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено визначенню складу степової рослинності Покровського району, її таксономічному аналізу, проаналізовано зміни під дією різних антропогенних факторів. Проблема антропогенних змін рослинного покриву, екосистем і ландшафтів є актуальною. Мене зацікавив розгляд цієї теми, тому що я проживаю у Донецькій області, де на яскравих прикладах можна познайомитись з антропогенними змінами рослинних угруповань. При закритті шахт Донбасу на поверхню потрапила велика кількість високо мінералізованих шахтних вод, особливо сульфатів. Я припустив, що може відбуватись зміна екологічних показників ґрунту з подальшим зниженням родючості, що призведе до збіднення видового складу рослин. При виконанні дослідницького проєкту ознайомився з балкою Сазонова Покровського району, особливостями залягання гірських порід, джерелами питної води, спробував визначити типові рослини балки, порівняв їх видовий склад з літературними джерелами і визначив, що видовий склад збіднів під впливом зміни хімічного складу води в результаті закриття шахти імені Шевченка, яка знаходиться поряд із балкою Сазонова.

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області

Автор: Марін Ілля Андрійович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: Донецька область