Image

Нова технологія моделювання, дослідження й оптимізації складних хімічних систем

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено створенню та теоретичному обґрунтуванню методу прогнозу всіх можливих хімічних взаємодій між заданим набором речовин.Хімія є однією з найважливіших наук сьогодення, оскільки нас постійно оточує велика кількість хімічних реакцій. Хімічна промисловість є одним з найбільших видів виробництва, а тому питання оптимізації та підвищення безпеки виробництва є важливим та актуальним. Як відомо, під час хімічних реакцій у системі збільшується кількість речовин, через що стають можливими нові хімічні реакції. Таких додаткових реакцій може бути багато і досі не існує методів, які б дозволили знайти ці реакції та повноцінно дослідити їх вплив на реакційну систему. Тому ми і вирішили створити метод, що дозволяє визначати всі можливі реакції в системі та досліджувати їх характеристики.У ході роботи ми дослідили, створений нами раніше, векторний підхід до зображення хімічних сполук та поєднали його з термохімічними розрахунками, що дозволило нам створити чіткий алгоритм, який однозначно визначає усі можливі хімічні перетворення та дозволяє у подальшому досліджувати вплив різних умов на перебіг цих реакцій. Цей алгоритм ми перевірили на реальній системі, що допомогло нам по-новому побачити одну з найпростіших, але у той час одну з найважливіших реакційних систем у нашому житті.

Навчальний заклад: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

Автор: Демиденко Ілья Владиславович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Харківська область