Image

Криптовалюти та криптовалютні технології як напрям розвитку цифрової економіки

Опис:

Метою наукового дослідження є систематизація та узагальнення поглядів щодо використання можливостей криптовалютних технологій у цифровому розвитку вітчизняної економічної системи. Актуальність обумовлена потребою економіки у сучасному фінансовому інструменті, який би відповідав засадам діджиталізації. У науковій роботі узагальнено інформацію про сутність дефініції «цифрова економіка»; дано характеристику технологіям криптовалют, а саме: блокчейну, цифровим підписам та смарт-контрактам; розглянуто можливості практичного застосування криптовалют, як фінансового інструменту у різних галузях господарювання; визначено основні виклики для функціонування криптовалют на даному етапі розвитку технологій; проаналізовано шляхи вирішення трилеми масштабування криптовалют; запропоновано використання альтернативної консенсусної конструкції, як можливості подолання трилеми масштабування; набули подальшого розвитку положення щодо практичного застосування криптовалютних технологій різними господарюючими суб’єктами; виведено власне визначення терміну «криптовалюта»,

Навчальний заклад: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Автор: Лисенко Микола Валерійович

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Сумська область