Image

Антропоніми в романі Василя Шкляра "Троща": структура , семантика та функції

Опис:

Дослідницьку роботу було присвячено аналізу антропонімів у романі Василя Шкляра «Троща».Власні назви, або оніми, посідають чільне місце в ономастичному просторі сучасної художньої літератури та виконують не лише стилістичну функцію, а й містять оцінний конотативний компонент, створюють стилістичне забарвлення, є засобом реалізації авторського задуму. Власні імена роману «Троща» красномовно демонструють майстерність автора, його вміння вибудовувати онімну площину, де кожний онім стає важливим засобом художнього письма, постійно узгоджуючись із контекстуальним вживанням і сюжетно-тематичною лінією. Нами досліджено структурно – семантичні особливості антропнімів у творчості Василя Шкляра (на прикладі роману «Троща»). У роботі було з’ясовано функціональне навантаження антропонімів у художній мові аналізованого твору, схарактеризовано структуру та семантику виявнених у тексті антропонімів, укладено словник антропонімної лексики. У рамках проєкту досліджено художню мову роману Василя Шкляра «Троща», а також семантико – функціональні та стилістичні особливості антропонімічного простору роману ВасиляШкляра «Троща».Розкрито тематику та ключові запитання, які ми ставили перед собою, висвітлено основні теоретичні відомості про стилістичні особливості та специфіку використання в художній мові онімного складу лексики – антропонімів.

Навчальний заклад: Старокостянтинівський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа 1 ступеня , гімназія" Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука

Автор: Дерикот Вікторія Андріївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Хмельницька область