Image

Організація допомоги біженцям на території Єлисаветградського повіту під час І Світової війни

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено досі малодослідженій в історіографії проблемі – біженцям, які осіли у Єлисветграді та повіті у роки І світової війни. Здійснено аналіз історіографії біженства, проаналізовані матеріали Кіровоградського державного архіву: фонди Єлисаветградської міської управи, повітового предводителя дворянства, Єврейського допомогового комітету та ін. Показано офіційну політику імперської влади щодо біженців в межах Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, діяльність громадських інституцій та земських інститутів влади на території краю. Процес формування етнічних комітетів проілюстровано на прикладі діяльності польської, єврейської та сербської громад Єлисаветграда, оскільки саме в обласному державному архіві доволі повно збережено документи з окресленої проблематики. Особливе місце у справі формування етнічних комітетів посідали національні інституції допомоги біженцям, відкриття яких супроводжувалося значними ускладненнями, але водночас свідчило про зростання національної самоідентифікації суспільства.Здійснено спробу визначити характер взаємовідносин між біженцями і корінним населенням краю в роки війни.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Автор: Басараб Вікторія Олександрівна

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Кіровоградська область