Image

Новітні впливи французької мови на сучасний лексичний склад англійської мови (2000 ‒ 2019 рр.)

Опис:

Роботу присвячено проблемі новітніх впливів французької мови на сучасний лексичний склад англійської мови. Актуальність роботи пов’язана з потребою у дослідженнях, що зосереджуються передусім на сучасному стані обох мов.Метою роботи ­є з’ясування тих способів, якими французька мова впливає на лексичний склад англійської на сучасному етапі. Для досягнення мети розв’язуємо такі завдання: з’ясувати історичні етапи запозичень французьких слів англійською мовою; проаналізувати французькі запозичення за частинами мови; виявити, до яких сфер життя належать французькі запозичення та у яких контекстах вони вживаються; проаналізувати словотвірні трансформації, які відбуваються з французькими запозиченнями в англійській мові; розглянути французькі словотвірні афікси як продуктивний спосіб словотвору в англійській мові; простежити семантичні зміни запозичень.

Навчальний заклад: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Автор: Сахно Ілля Миколайович

Відділення: Мовознавства

Секція: Французька мова

Область: Сумська область