Image

Інвестиційний потенціал заощаджень населення

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню та аналізу теоретичних засад інвестиційного потенціалу заощаджень населення та формуванню пропозицій щодо активізації процесу його реалізації в Україні.Тимчасово вільні грошові кошти громадян слугують головним джерелом інвестиційних ресурсів у збільшенні суспільного капіталу держави, тому проблема скорочення обсягів організованих заощаджень домогосподарств є неймовірно важливою, водночас пріоритетною у вивченні темою.У межах дослідження нами було проаналізовано структуру та динаміку інвестицій в Україні, окреслено домінуючі напрями реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення задля повного та комплексного розуміння сучасного стану реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення на теренах України. Нами досліджено структуру та динаміку інвестицій в Україні, окреслено домінуючі напрями реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення. Під час роботи над проєктом ми ретельно опрацювали доробки вітчизняних та зарубіжних учених з проблеми дослідження (зокрема Михайла Савлука, Віктора Базилевича, Володимира Марцина, Грегорі Менк'ю, Грега Грегоріу), а також ознайомилися з аналізом основних економічних тенденцій та перспектив у роботі «OECD Economic Outlook», який був використаний нами в якості одного з інформаційних ресурсів світової комп’ютерної мережі Internet. Одним із ключових елементів проєкту можна вважати ідентифікацію чинників стримування процесу трансформації заощаджень населення в інвестиції. Саме тому, зважаючи на існування в реаліях сьогодення ряду факторів, що перешкоджають залученню тимчасово вільних коштів населення в інвестиційний процес країни, нами було запропоновано систематизовану низку заходів, необхідних для прискорення процесу реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення в Україні.

Навчальний заклад: Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області

Автор: Добрянський Денис Анатолійович

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Київська область