Image

Біоплівкоутворюючі властивості мікроорганізмів, що викликають інфекції дихальної системи у хворих на муковісцидоз, та методи впливу на них in vitro

Опис:

Тема моєї наукової роботі пов’язана з тяжким перебігом муковісцидозу, через здатність мікроорганізмів до утворення біоплівок, резистентних до механічного кліренсу, фагоцитозу та дії протимікробних засобів. Дослідження впливу антибіотиків на вже сформовану біоплівку залишаються недостатніми, а враховуючи швидкі темпи росту антибіотикорезистентності в усьому світі, вважається перспективною розробка альтернативних методів впливу на патогенні інфекти в умовах біоплівок.Ми провели виділення, ідентифікацію, вивчення властивостей ізолятів та чутливості виділених мікроорганізмів, що асоційовані з муковісцидозом; доповнили знання про закономірності утворення біоплівок P. aeruginosa та отримали данні про можливість впливу на біоплівки не лише загальноприйнятими хіміотерапевтичними засобами, але й за допомогою корисних мікроорганізмів. Результати нашого дослідження показали, що при спільному культивуванні пробіотичної культури B. clausii та патогенних ізолятів P. aeruginosa, біоплівкоутворюючі властивості останньої пригнічуються, а в середині біоплівки, яку формують мікроорганізми, домінує саме B. clausii, що варто враховувати при лікуванні інфекцій.

Навчальний заклад: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Автор: Захарова Дарія Олександрівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Медицина

Область: Дніпропетровська область