Image

Житла ІХ - ХІ ст. у Надстир’ї

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено житловому будівництву населення ІХ–ХІ ст. Надстир’я (Волинь) на підставі аналізу залишків заглиблених будівель із широко розкопаних пам’яток Хрінники-1 та Городище (Вал), досліджених під керівництвом Д. Н. Козака і М. М. Кучинка.Житло відігравало величезне значення в житті середньовічних спільнот, відображає матеріальну і духовну культуру спільноти. Багатий джерельний комплекс із цієї проблематики на Волині потребує узагальнення.Проаналізовано параметри і характеристики основних елементів жител, які збереглися і зафіксовані археологами під час розкопок. Передусім розглянуто такі компоненти, як котлован (форма, довжина стін, площа, глибина, заповнення, стовпові і господарські ями) і піч (форма, висота, площа, розміщення в споруді і щодо стін).За допомогою статистичного опрацювання і візуалізації у вигляді діаграм систематизовано дані про ці житла й на їх основі в програмі SketchUp здійснено візуальну реконструкцію середньостатистичної споруди зрубного типу.Простежено зміни, що стосувалися різних аспектів житла, упродовж ІХ–ХІ ст. на поселенні Хрінники, відзначено відмінності окремих елементів жител на поселеннях Хрінники та Городище (Вал), а також проведено аналогії з житловим будівництвом Волині у зазначений період.

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет

Автор: Букрій Марія Володимирівна

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Львівська область