Image

Сучасна українська реклама як засіб реалізації державної ґендерної політики

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено сучасній українській рекламі як засобу реалізації державної гендерної політики. Становлення громадянського суспільства передбачає серед інших демократичних перетворень утвердження рівних можливостей для самореалізації як жінок, так і чоловіків. Особливої актуальності набувають питання подолання ґендерних стереотипів, що століттями впливали на свідомість і поведінку людей, та встановлення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя. Реклама, як активний компонент засобів масової інформації, не тільки відображає, а й формує соціальну дійсність. Негативні моменти цього впливу полягають у тому, що реклама нав’язує готові моделі поведінки й стандарти життя, що призводить до певного викривлення соціальної поведінки. В ході наукової роботи нами досліджено поняття ґендеру як соціального інституту, типи гендерних стереотипів, що існують в українському суспільстві та функції реклами в українському соціокультурному просторі. При проведенні дослідження телевізійної реклами було поєднано якісний та кількісний контент-аналіз телевізійної реклами провідних українських телеканалів, що дало змогу виявити загальні тенденції репрезентації ґендерних стереотипів на українському телебаченні. З метою дослідження соціально-психологічного впливу реклами на формування ґендерних стереотипів школярів нами було проведено опитування 100 учнів НВК№10 м. Хмельницького.

Навчальний заклад: Національний авіаційний університет

Автор: Рудик Аліна Романівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Соціологія

Область: Хмельницька область