Image

"Кераміка періоду райковецької культури на Волині"

Опис:

Нами було досліджено кераміку райковецької культури на Волині ,отож, наймасовішою категорією археологічних знахідок райковецької культури є численний і різноманітний керамічний посуд. Керамічні комплекси культури складаються з ліпного і гончарного посуду. Асортимент посуду складають горщики, конічні миски, сковорідки та жаровні.В літературі немає єдиного бачення датування пам’яток райковецької культури, зокрема початку її існування. Особливістю райковецької кераміки є те, що тенденція у розвитку посуду, відзначена дослідниками, спостерігається практично на всіх пам’ятках культури різнихтериторій.“Картина” на поселеннях наводить дослідників надумку про безперервність та поступовість розвитку ранньосередньовічно їслов’янсько їкераміки переддавньоруського часу.

Навчальний заклад: МЕГУ

Автор: Карповець Тетяна Петрівна

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Рівненська область