Image

Регіональний аспект зовнішнього незалежного оцінювання із природничо-географічних дисциплін (на прикладі Новомиргородського району Кіровоградської області)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено з'ясуванню регіональних особливостей зовнішнього незалежного оцінювання з природничо-географічних дисциплін у Новомиргородському районі Кіровоградської області.Інтеграція України до європейського та світового освітнього простору вимагає удосконалення системи загальної середньої освіти та підвищення рівня сформованості базових компетенцій майбутніх абітурієнтів, які визначається під час випускних іспитів у школах та під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Сьогодні ці два процеси об'єднані процедурою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тому вважаємо тему нашої роботи актуальною.На основі аналізу доступних джерел інформації уточнено поняття «зовнішнє незалежне оцінювання», виявлено позитивні риси та недоліки ЗНО, з'ясовано особливості впровадження цієї процедури в різних країнах світу та в Україні.На основі аналізу кількісних та якісних показників, виявлено регіональні особливості застосування ЗНО з природничо-географічних дисциплін у Новомиргородському районі Кіровоградської області. Доведено, що якісні показники результатів у адміністративному районі принципово не відрізнялись від показників по Кіровоградській області, а іноді були навіть кращими. У порівнянні із результатами по Україні – якісні результати ЗНО були гіршими. Результати аналізу фактичних даних візуалізовано особисто автором у вигляді графіків та діаграм.На основі проведеного аналізу якісних показників ЗНО з природничо-географічних дисциплін та досвіду проведення такої процедури в різних країнах світу сформульовано пропозиції щодо покращення існуючої ситуації.

Навчальний заклад: Златопільська гімназія м.Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Автор: Кармазін Дар'я Богданівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Географія та ландшафтознавство

Область: Кіровоградська область