Image

Електрохімічні характеристики аморфних сплавів на основі Fe у водних розчинах органічних сплавів

Опис:

Аморфні металеві сплави (АМС) є цінними матеріалами спеціального призначення з особливими магнітними, антикорозійними та хімічними властивостями. На відміну від кристалічних матеріалів аморфні сплави мають комплекс унікальних хіміко-механічних властивостей та відносно просту схему отримання, що обумовлює широку сферу їх використання. Однак руйнування аморфних матеріалів починається саме з поверхні. Потенціометрією та циклічною вольтамперометрією нами досліджено вплив концентрації ацетатної кислоти на електрохімічні параметри аморфних сплавів Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 та Fe73,1Сu1,0Nb3,0Si15,5B7,4. Показано, що в розчинах ацетатної кислоти корозійна тривкість сплавів даного складу підвищується тим більше, чим вища концентрація кислоти. Встановлено вищу корозійну тривкість у розчинах ацетатної кислоти аморфного сплаву Fe73,1Сu1,0Nb3,0Si15,5B7,4, порівняно з Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0. Під час контакту досліджуваних аморфних сплавів з агресивним середовищем в розчинах усіх концентрацій потенціал корозії дещо зсувається в анодну сторону, що вказує на формування на поверхні щільних захисних шарів. На основі мікрофотографій та елементного аналізу вихідних поверхонь аморфних сплавів та після контакту з агресивним середовищем, встановлено суттєвий вплив елементного складу сплавів, а також помітніші зміни простежуються у випадку аморфного сплаву Fe73,1Сu1,0Nb3,0Si15,5B7,4.

Навчальний заклад: Савчинська ЗШ І-ІІІ ступенів Сокальської районної ради

Автор: Левків Ольга Романівна

Відділення: Майбутнє України

Секція: Матеріалознавство та перспективні технології

Область: Львівська область