Image

Сенсорні та електричні властивості модифікованого та немоди-фікованого станум (IV) оксиду

Опис:

Робота присвячена синтезу 1D наноструктур SnO2 CVD методом та подальшій модифікації нітратом ітрію з наступним дослідженням сенсорних та електричних властивостей. Синтез проводився методом парофазового осадження. Отримані в результаті синтезу структури були перевірені на рентгенівському дифрактометрі. Наступним кроком була модифікація методом просочення з наступним прожарюванням. Результатом стало дослідження електричних властивостей та побудова графіків ВАХ відносно повітря та газів забруднювачів повітря - СО2 і ацетону. Також за даними ВАХ була розрахована чутливість. Отже, зроблено висновок: чутливість модифікованих зразків у атмосфері вуглекислого газу значно гірша ніж у ацетоні.

Навчальний заклад: Опорний загальноосвітній навчальний заклад Новоолександрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Автор: Крепець Анастасія Олександрівна

Відділення: Майбутнє України

Секція: Матеріалознавство та перспективні технології

Область: Київська область