Image

Монокристали плюмбум дийодиду як детектори іонізуючого випромінювання

Опис:

Дослідження присвячено вивченню анізотропних властивостей монокристалів плюмбум дийодиду. За удосконаленою технологією вирощено монокристалічні зливки PbI2 з розплаву за методом Бріджмена -Стокбаргера діаметром 10-30 мм і довжиною до 100 мм високого ступеня чистоти. Дослідження електропровідності проводили вимірюванням вольт-амперних характеристик. Встановлено, що величина електропровідності повздовж шарів монокристалу PbI2 істотно (у 30-35 разів) більша, ніж у напрямку поперек шарів. Виявлено чутливість монокристалів до електромагнітного випромінювання. Це доводить перспективність застосування отриманих монокристалів як напівпровідникових детекторів.

Навчальний заклад: ОЗЗСО "Жидичинський ліцей"

Автор: Скорубський Дмитро Ігорович

Відділення: Майбутнє України

Секція: Матеріалознавство та перспективні технології

Область: Волинська область