Image

Ресурсозберігаюча технологія виробництва біовугілля способом гідротермальної карбонізації

Опис:

В роботі обґрунтовано прогресивну технологію отримання екологічного альтернативного енергоносія - біовугілля на основі переробки способом гідротермальної карбонізації рослинної та вторинної біомаси місцевих виробництв, що значно знижує екологічне навантаження на довкілля. Метою роботи є розроблення енергоощадної технології виробництва біовугілля, зокрема, прогресивних методів зневоднення карбосуспензії, як найбільш енергоємної і вартістної ланки процесу, з застосуванням електроосмотичного ефекту та фільтраційного зневоднення з вібраційною активацією. Результати проведених досліджень, які опрацьовував автор, з використанням виготовленого комплексу обладнання (виготовленого за участі автора – вихованця гуртка «Радіоконструювання» в 2017-19н.р.), зокрема, реактору для електроосмотичного зневоднення карбосуспензії з вібраційним турбулізатором, пристрою формування струмів електродів та задання вібраційних параметрів, засвідчили значну інтенсифікацію процесу: експозиція оброблення матеріалу зменшується у 3,2 рази; питомі енергозатрати на видалення 1 кг вологи знижуються в 2,7 рази порівняно з традиційними способами. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальні параметри процесу зневоднення карбосуспензії з застосуванням електроосмотичного ефекту. Отримано позитивні висновки фахівців ВАТ «Біолік» щодо доцільності впровадження запропонованої технології у виробничий процес. Новизна запропонованих технічних рішень викладена в підготовленій патентній документації на корисну модель та авторській комп'ютерній програмі.

Навчальний заклад: Ладижинська ЗОШ №3 I-III ст.,

Автор: Кіпер Максим Олександрович

Відділення: Майбутнє України

Секція: Матеріалознавство та перспективні технології

Область: Вінницька область